Zásady ochrany osobních údajů.

Pokud jste naším/mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu,
svěřujete nám/mi své osobní údaje. My zodpovídáme/já zodpovídám za jejich ochranu a
zabezpečení. Seznamte se, prosíme/prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy,
které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
Kdo je správce?
Petra Holubová., IČO 75886073, se sídlem Na Valtické 13, Charvatská Nová Ves, 69141.

Provozuji aplikaci / webovou stránku www.bydlimevsadu.cz Vaše
osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji / určujeme, jak budou osobní údaje
zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další
zpracovatele, kteří mi /nám se zpracováním budou pomáhat.
Kontaktní údaje
Pokud se na nás/mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás/mě kontaktovat
na tel. čísle XXXXX nebo na e-mail: bydlimevsadu@gmail.com.
Prohlašujeme
Prohlašujeme/ prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a
GDPR, a tedy že:
budeme/budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to
především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plníme/plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování
osobních údajů,
umožníme vám/ umožním a budeme/budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich
práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR
Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme/zpracovávám osobní údaje, které nám/mi svěříte sami, a to z následujících
důvodů (pro naplnění těchto účelů):
● poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, xxxxx nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy
(např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží.
● vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme,
abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
● marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je
nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních
sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně
předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu X let od poslední
objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho
souhlasu, po dobu X let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat
použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
● pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky
třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na
Facebooku, a to po dobu X let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli
odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
● fotografická dokumentace – živé akce např. atd…doplňte své účely zpracování
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví
delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies
Při procházení našich/mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho
se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření
návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj
oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší
služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Naše/moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních
údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme/e osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které
odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním/e je jako kdyby byly naše vlastní.
Přijali/Přijal/Přijala jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a
organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních
údajů, zejména:/.
XXXXX Popište, jaká opatření jste provedli, pokud neprovedli, zakončete předešlý odstavec
tečkou.
XXXXX
XXXXX

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup moji/naši zaměstnanci a spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme/nedokáži zajistit
vlastními silami, využíváme/využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit
ještě lépe než my/já a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
doplňte podle sebe
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, Elementor, FAPI,)
Facebook
Google
účetní firma…
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu/rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele,
pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme/slibuji vám však, že v takovém případě
při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu
zpracování jako na sebe.
Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.
//NEBO Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují
odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních
údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás/mě prostřednictvím e-bydlimevsadu@gmail.com
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami
zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás/mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30dní, jaké
vaše osobní údaje zpracováváme/zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte
právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že
zpracováváme/zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme/provádím
zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku
proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z
newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat
stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme/pošlu
ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme/potřebuji alespoň XX dní.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme/nechci na vás
zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě
vymažeme/vymaži veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému
všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji/potřebujeme XXX
dní.
V některých případech jsme/jsem vázáni/vázán/a zákonnou povinností, a např. musím
evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy
smažeme/smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O
dokončení výmazu vás budeme/budu informovat na e-mail.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme/nezacházím v souladu se zákonem, máte
právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc
rádi /budu rád/a pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás/mě,
abychom/abych s tím mohli/mohl/a něco udělat a případné pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám/e jste-li můj/náš zákazník na
základě našeho/mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám/e vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou
případech můžete ukončit odběr našich/mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v
každém zaslaném e-mailu.

Děkuji za pochopení. Krásný den, Petra